Promotieonderzoek naar hypospadie

Op vrijdag 22 maart 2019 promoveert mevrouw E.M.J. Dokter op basis van haar onderzoek ‘Ontstaan van hypospadie en uitkomsten van operatief herstel‘. Deze aankondiging is begeleid door onderstaande tekst:

“Hypospadie is een aangeboren afwijking bij jongens waarbij de uitgang van de plasbuis halverwege de penis ligt, soms gecombineerd met kromstand van de penis en/of een afwijkende voorhuid. Elsemieke Dokter deed epidemiologisch onderzoek naar het ontstaan van hypospadie en het voorspellen van uitkomsten na operatief herstel. Deze operatie gebeurt meestal in het eerste of tweede levensjaar, maar kan leiden tot complicaties zoals wondinfecties en fistels. Dokter toonde aan dat complicatieregistraties verbeterd kunnen worden door ook complicaties en tevredenheid gerapporteerd door patiënten of ouders op te nemen. Milde preoperatieve ziektes hadden geen negatieve invloed op het postoperatieve complicatierisico. Het aantal uitgestelde hypospadie- operaties zou daarom omlaag kunnen. Het type hypospadie, kromstand, operatietechniek en ervaring van de chirurg lijken een belangrijk effect te hebben op de postoperatieve uitkomst in het door Dokter ontwikkelde voorspellende model. Omdat veel complicaties pas jaren na de operatie ontstaan, adviseert zij langdurige follow-up voor zowel klinische als onderzoeksdoeleinden.
Elsemieke Dokter (1986) behaalde in 2012 haar artsendiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij al startte met onderzoek naar hypospadie. Het grootste deel van haar promotieonderzoek voerde zij uit bij de afdeling Health Evidence van het Radboudumc, binnen het Radboud Institute for Health Sciences. Momenteel is zij werkzaam als arts-assistent bij de afdeling Heelkunde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch.”