Gevolgen

Psychische gevolgen

Voor het merendeel van de mannen met hypospadie geldt, dat zij deze verborgen houden voor hun omgeving. Redenen hiervoor zijn dat penislengte en -vorm gevoelig liggen in de maatschappij en doordat er in de media weinig aandacht is voor hypospadie. Mannen met hypospadie krijgen dus weinig bruikbare informatie over hun aandoening, zoals het feit dat deze erg vaak voorkomt.

Het moge duidelijk zijn dat een penis met hypospadie afwijkt van wat de maatschappij ziet als een normale penis, ook al komen deze in alle vormen en maten. Dit gezegd hebbende, zal een man of jongen met hypospadie zijn penis als afwijkend zien in vergelijking tot andere mannen. Het feit dat het moeilijk is informatie hierover te krijgen, maakt dit niet makkelijker.

Ten gevolge hiervan groeien veel jongens, pubers en mannen op, zonder dat ze begrijpen waarom het belangrijkste lichaamsdeel van hun mannelijkheid – hun penis – anders is.

Als kind vergelijken jongens zich al met elkaar, om er daardoor achter te komen dat ze anders zijn. Als deze gevoelens niet tijdig besproken worden, kan dit resulteren in een negatief zelfbeeld.

Om de kleine groep patiënten met psychoseksuele of psychosociale problemen optimale zorg te bieden, verdient het de aanbeveling om alle hypospadiepatiënten routinematig tenminste eenmaal een consult aan te bieden in hun adolescentie.

M.A.M. Mureau

Daardoor kunnen ze situaties gaan vermijden die deel uitmaken van het dagelijkse leven, zoals gebruik maken van een urinoir of gezamenlijk douchen na het sporten. Intieme relaties worden vermeden. Jongens en mannen met hypospadie kunnen hierdoor het idee krijgen dat ze nooit gelijkwaardig zullen zijn aan andere mannen.

Dit negatieve zelfbeeld kan zorgen voor een flink aantal klachten zoals depressie, angst, onzekerheid, boosheid, verwarring, vernedering, schaamde en machteloosheid. Door de tijd kunnen de gevolgen hiervan gevolgen hebben voor het sociale en seksuele leven van de man.

Natuurlijk ervaren niet alle jongen en mannen deze emoties en gevolgen. Soms groeien ze op in een open gezin met veel steun of hebben ze steun gehad van een goede vriend of partner. Sommige mannen hebben nooit emotionele problemen gehad of hebben dit zelf op weten te lossen.

Veel jongens en mannen kunnen gelukkig goed omgaan met hun ‘anders zijn’. Hun positieve zelfbeeld en zelfacceptatie zorgt ervoor dat ze zonder problemen een goed leven leiden.

Lichamelijke gevolgen

Kinderwens

Mannen met hypospadie hebben net zo’n grote kans om kinderen te krijgen dan iedere andere man, zolang de opening van de penis maar niet aan de basis ligt. In dat geval kan het lastig zijn de zaadcellen correct bij de vrouw binnen te brengen.

Hypospadie heeft een erfelijke component. Dat betekent dat bij mannen met hypospadie zoons een grotere kans hebben op hypospadie, dan wanneer de vader geen hypospadie heeft.

Urineweginfecties

Deze lijken vaker voor te komen bij mannen met hypospadie. Deze infecties zouden te relateren kunnen zijn aan een versmalling van de plasbus (littekenweefsel), waardoor er urine in de blaas achter blijft. Ook het gebruik van huid met haarzakjes tijdens de plasbuisreconstructie, zou een oorzaak kunnen zijn.

Seksueel functioneren

Sommige mannen met hypospadie klagen dat de sperma niet krachtig uit de penis komt bij een orgasme. Het is mogelijk dat dit niets te maken heeft met de hypospadie, doordat de kracht van de ejaculatie voornamelijk komt vanuit de spieren rondom de seksorganen en niet direct met de locatie van de opening in verband gebracht kan worden.

Kromming

Sommige mannen met flinke kromstand van de penis ervaren ongemakken tijdens de seks, met name bij specifieke standjes. Echter wordt door andere mannen aangegeven dat deze kromstand het seksuele plezier vergroot, ook bij hun partner.

Seksuele geaardheid

De nodige mannen met deze aandoening geven aan dat ze mogelijk homoseksueel of biseksueel zijn; ze twijfelen over hun geaardheid. Natuurlijk kan ook een man met hypospadie homoseksueel zijn, maar verwacht wordt dat veel mannen met hypospadie denken dat ze op mannen vallen doordat ze geïnteresseerd zijn – soms een flinke interesse zelfs – in het uiterlijk van de penis van andere mannen.

Dit kan leiden tot daadwerkelijk fysiek contact met andere mannen, zowel seksueel als anderszins. Maar deze neiging om naar andere penissen te kijken of seksueel contact te hebben met andere mannen, hoeft niet te betekenen dat er ook sprake is van homoseksualiteit of biseksualiteit.