Hypospadias repair in adults (2017)

Lander Heyerick, student aan het Universiteit van Gent, heeft als masterthesis gekozen voor een onderzoek naar hypospadie.

Deze thesis onderzocht hoeveel en welke complicaties zich voordoen bij volwassen patiƫnten die geopereerd werden voor hypospadie. Uit de resultaten blijkt dat opereren op volwassen leeftijd gepaard gaat met meer complicaties in vergelijking met opereren op kinderleeftijd. Daarenboven kunnen complicaties zich tot meer dan tien jaar na een operatie ontwikkelen, wat een lange termijnopvolging van deze patiƫnten rechtvaardigt.

Heyerick, L. (2017). The importance of having a penis