Nieuws

Hypospadie: opereren of niet? (2015)
In het blad MagUZA, zorgmagazine van het UZA, verscheen in 2015 een artikel over hypospadie en de keuze wel of
Read more.
Artikel: De vreselijke aangeboren afwijking die vele mannen hebben, maar waar ze niet over praten
Als makelaar doet James Newman gewoon zijn ding: vol vertrouwen verkoopt hij exclusieve huizen in de rijke forenzenwijk van Londen.
Read more.
Wat is uw verhaal over het ziekenhuis?
Bent u in het ziekenhuis behandeld? Heeft u iets bijzonders meegemaakt in de zorg? Op de website patientenwetenbeter.nl delen mensen
Read more.
Proefschrift ‘Aetiology of hypospadias: From genes to environment and back’
Dr. L. van der Zanden, Dr. ir. Nel Roeleveld, Dr. Barbara Franke en Dr. Iris A.L.M. van Rooij hebben 5
Read more.
Onderzoek Genitale Sensitiveit
De afdeling Urologie van het UZ Gent voert momenteel een onderzoek in verband met genitale sensitiviteit (gevoeligheid) uit. Dit onderzoek
Read more.
Oproep van Academie Verloskunde in Maastricht
Binnen de opleiding verloskunde aan de Academie Verloskunde in Maastricht, wordt er aandacht besteed aan aangeboren afwijkingen waaronder hypospadie. Voor
Read more.
Rechten patiënt eindelijk verankerd
De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ziet het ‘zeven-rechtenplan’ dat het kabinet vandaag aannam als een grote doorbraak voor alle
Read more.
Afwijkingen aan de geslachtsdelen nemen toe
Eén op de 200 jongetjes heeft een vrij ernstige afwijking aan de penis. In totaal komt dat neer op 400
Read more.
Informatiepakket voor Ziekenhuizen
Zo’n 30 ziekenhuizen ontvangen de komende twee weken een informatiepakket over Hypospadie. In dit informatiepakket vinden zij een aantal patiëntenfolders
Read more.