Ontstaan

Hypospadie is een aangeboren afwijking waarbij de plasbuis van mannen niet uitmondt aan de top van de penis, maar aan de onderkant van de eikel of zelfs halverwege de penis. Des te verder de opening naar beneden zit (richting scrotum dus), des te meer de penis ook gekromd is. Bij het overgrote merendeel van de mannen met hypospadie, betreft het een matige of gemiddelde hypospadie. Bij een ernstige hypospadie kunnen de genitalia na de geboorte dubbelzinnig uitzien, waardoor er initiële twijfel kan bestaan sekse van de baby. Dit komt maar in enkele gevallen per jaar voor. De kans is groot dat niet geopereerde patiënten zittend moeten urineren. Ook hebben zij sneller de neiging intieme relaties te ontlopen uit angst welke gerelateerd is tot normale seksualiteit.

Aantallen

Hypospadie is van van de meest voorkomende aangeboren afwijkingen, optredend bij ongeveer 1 op de 200 geboortes van jongetjes. Bij één op de drie kinderen is er duidelijk sprake van familiaire hypospadie (neefjes, vader, opa, etc.). Onderzoek door het Erasmus MC in Rotterdam heeft aangetoond dat bij meer dan 85% van de gevallen het een milde of gematigde hypospadie betreft.

Risicofactoren

De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft in 2006 onderzoek gedaan naar risicofactoren voor hypospadie. Met andere woorden: welke zaken vergroten de kans op een hypospadie.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de kans op een hypospadie groter is wanneer…

  • de vader met een hypospadie geboren is;
  • het kind bij geboorte een laag gewicht heeft;
  • de moeder een DES-dochter is;
  • de vader minder vruchtbaar is;
  • bij vruchtbaarheidsbehandeling;
  • een twee- of meerling verwacht wordt;
  • gebruik van ijzertabletten tijdens de zwangerschap;
  • gerookt wordt tijdens de zwangerschap;
  • de vader medicijnen gebruikt;
  • de vader gedurende drie maanden voor bevruchting blootgesteld is geweest aan pesticiden.

De bevindingen uit het onderzoek, ondersteunen de gedachte dat genitische aanleg, een gebrekkige placenta en zaken die de hormoonhuishouding verstoren van invloed zijn op het ontstaan van een hypospadie.