Rechten patiënt eindelijk verankerd

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ziet het ‘zeven-rechtenplan’ dat het kabinet vandaag aannam als een grote doorbraak voor alle burgers in Nederland. Het plan betekent een kanteling in het denken over zorg en zorgverlening: de patiënt staat voortaan centraal bij de formulering van zorg-gerelateerde rechten. De voorgenomen wetgeving biedt ook de lang verwachte kans om een einde te maken aan de grote versnippering van patiëntenrechten. En lacunes die zijn ontstaan door de recente introductie van de marktwerking en ICT-toepassingen in de zorg kunnen door de nieuwe wetgeving goed worden ondervangen.

Het recht op informatie voor de cliënt in de plannen is cruciaal. Die informatie wordt bovendien geacht ‘begrijpelijk, betrouwbaar en te vergelijken’ te zijn. Pas als iemand goed geïnformeerd is, is hij in staat de keuze te maken voor de zorgverlener of behandeling die bij hem past. Dat deze vorm van transparantie nu ook kan worden afgedwongen, is daarom grote winst. Dat een patiënt in de toekomst ook zonder meer – want wettelijk geregeld – toegang kan krijgen tot informatie over fouten die zijn gemaakt, betekent een aanzienlijke versterking van zijn positie.

Een van de andere voornemens is de instelling van een onpartijdige klachtencommissie. ‘Nu is het nog zo dat, als mensen zich benadeeld voelen, vaak niet weten waar zij terecht kunnen met hun klacht. Elke instelling heeft weer zijn eigen regels. Een eenduidige en laagdrempelige geschillencommissie voor de hele zorgsector is een uitkomst, zeker ook omdat de commissie tot een bedrag van € 25.000 schadevergoedingen kan opleggen,’ aldus Atie Schipaanboord, adjunct-directeur van de NPCF. ‘Ook het recht op kwaliteit en veiligheid is iets waar wij jaren voor hebben gepleit. We weten uit onderzoek dat veel medische fouten worden veroorzaakt door fouten in de overdracht door zorgverleners. Dat nu wettelijk verankerd gaat worden dat dat er goede afstemming tussen zorgverleners plaats moet vinden, en dat een patiënt daar ook recht op heeft, biedt veel kansen voor verbetering van de patiëntveiligheid. ‘

Het recht op kwaliteit is een ander punt dat de NPCF na aan het hart ligt. Het zal echter nog een flinke klus zijn om het met alle partijen eens te worden over wat kwaliteit van zorg exact inhoudt. Voor de NPCF staat vast dat het perspectief van de patiënt hierin een promininente plaats zal moeten innemen.

De plannen van minister Klink vormen een mijlpaal. Het zal echter nog enige tijd duren voordat alle voornemens ook daadwerkelijk omgezet zijn in wetgeving. De NPCF roept de minister op om strak vast te houden aan de geformuleerde uitgangspunten, zodat de uiteindelijke wetgeving ook recht doet aan voor de patiënt deze zeer positieve beleidsvoornemens.

One thought on “Rechten patiënt eindelijk verankerd

Comments are closed.