Resultaten Onderzoek Hypospadie UvA (2017)

T. Devroye, student aan het Universiteit van Amsterdam, heeft als masterthesis gekozen voor een onderzoek naar hypospadie.

Zoals te lezen in deze thesis, is er nog steeds een enorm taboe rondom hypospadie. Het is ongelooflijk om te realiseren dat hypospadie zo vaak voorkomt, maar toch zo verborgen en verzwegen is. Het is dan ook verrassend dat dit voorkomt in een maatschappij die gezien wordt als liberaal en open-minded, waarin vrij gesproken wordt over seks en seksualiteit.

Devroye, T. (2017). The importance of having a penis