Risicofactoren voor hypospadie (2006)

De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft onderzoek gedaan naar risicofactoren voor hypospadie. Met andere woorden: welke zaken vergroten de kans op een hypospadie?

Ondanks het feit dat hypospadie een van de meest voorkomende afwijkingen bij jongens is, is de oorzaak grotendeels onbekend. In deze case-studie zijn een groot aantal mogelijke oorzaken onderzocht. Dit aan de hand van registraties in ziekenhuizen en via ouders van behandelde kinderen. Via statistische analyse is beoordeeld welke factoren de kans op hypospadie vergroten.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de kans op een hypospadie groter is wanneer…

  • de vader met een hypospadie geboren is;
  • het kind bij geboorte een laag gewicht heeft;
  • de moeder een DES-dochter is;
  • de vader minder vruchtbaar is;
  • bij vruchtbaarheidsbehandeling;
  • een twee- of meerling verwacht wordt;
  • gebruik van ijzertabletten tijdens de zwangerschap;
  • gerookt wordt tijdens de zwangerschap;
  • de vader medicijnen gebruikt;
  • de vader gedurende drie maanden voor bevruchting blootgesteld is geweest aan pesticiden.

Hieronder zijn de (Engelstalige) uitkomsten te lezen:

Brouwers, M.M., Feitz, W.J.F., Roelofs, L.A.J., Kiemeny, L.A.L.M., de Gier, R.P.E., Roeleveld, N.. (2006). Risk factors for hypospadias