van Trefpunt naar Informatiepunt

Meer dan 10 jaar geleden is deze website opgezet rondom lotgenotencontact en informatieverstrekking. Het forum wordt echter steeds minder gebruikt, een trend die vaker op internet te zien is. Ten gevolge hiervan is de site omgebouwd!

Aangezien meerdere gebruikers aan hebben gegeven het vooral fijn te vinden verhalen van anderen te lezen (herkenning), is aan de site een onderdeel toegevoegd. Graag vragen we bezoekers levenverhalen in te sturen voor publicatie op de site.

Het forum zal met enkele weken van de site gaan verdwijnen.